بیمه درمان

همانطور که می دانیم با توجه به افزایش هزینه های درمانی و بیمارستانی پوشش بیمه ای بیمه گر پاسخگوی هزینه های درمانی نمی باشد. از این رو بیمه درمان تکمیلی به عنوان بیمه مکمل درمان آن بخشی از هزینه های درمانی در تعهد را که شرکت بیمه پایه متقبل نمی شود را می پردازد. این بیمه نامه که عمدتا بصورت گروهی و برای سازمان ها و شرکت ها صادر می گردد. با هزینه اندک به عنوان حق بیمه، هزینه های درمانی بسیاری را پوشش می دهند. در این بیمه نامه هزینه های بیمارستانی (جراحی و بستری)، پاراکلینیکی (هزینه های آزمایشگاهی، عکسبرداری و رادیو گرافی، پاتولوژی و فیزیوتراپی)، هزینه های عینک و جراحی عیوب انکساری چشم، دندانپزشکی و … تحت پوشش قرار می گیرند.

دکمه بازگشت به بالا